Kontakt

Helios s.j. Krzysztof Kozdraś

Biuro handlowe:
ul. Przemysłowa 14, 35-105 Rzeszów
tel.: +48 17 86 28 893
+48 17 85 44 224
fax: +48 17 86 29 192
NIP: 813-10-09-342
Regon: 690311560

e-mail: info@helios-gabki.pl

Produkcja gąbki:
e-mail: produkcja@helios-gabki.pl

Bank:Pekao S.A. O/Rzeszów
nr konta: 36 1240 4751 1111 0000 5510 4290